Pracovní právo pro praxi PDF

Valborberatrail.it Pracovní právo pro praxi Image
ISBN 9788074006166
NÁZEV SOUBORU Pracovní právo pro praxi.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2016
AUTOR Tomáš Dobřichovský
VELIKOST SOUBORU 10,75 MB
POPIS
Publikace Pracovní právo pro praxi je zaměřena na přístup k řešení vybraných a nejčastěji se vyskytujících právních otázek (základní zásady, vztah ZPr a ObčZ, práva a povinnosti zaměstnanců, mateřská a rodičovská dovolená, náhrada škody) spojených s aplikací zákoníku práce a souvisejících právních předpisů s ohledem na ustálenou judikaturu. Upozorňuje na nejdůležitější základní změny, k nimž došlo v této právní oblasti v důsledku účinnosti nového občanského zákoníku (princip subsidiarity občanského zákoníku včetně limitů jeho přímé aplikace). Samostatná část publikace je věnovaná řešení specifických otázek spojených s ochranou duševního vlastnictví vytvořeného zaměstnanci (zaměstnanecká díla, podnikové vynálezy, aj.) a problematice obchodního tajemství a nekalé soutěže. Publikace je určena především právní praxi. Díky srozumitelnému výkladu může být vhodným pomocníkem nejenom širší veřejnosti zabývající se pracovním právem, ale současně ji ocení i studující na školách s právnickým zaměřením.
Pracovní právo pro praxi je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Tomáš Dobřichovský. Přečtěte si s námi knihu Pracovní právo pro praxi na valborberatrail.it

Publikace Pracovní právo pro praxi je zaměřena na přístup k řešení vybraných a nejčastěji se vyskytujících právních otázek (základní zásady, vztah ZPr a ObčZ, práva a povinnosti zaměstnanců, mateřská a rodičovská dovolená, náhrada škody) spojených s aplikací zákoníku práce a souvisejících právních předpisů s ohledem na ustálenou judikaturu.

K oblastem, na které se specializuji, patří pracovní právo, pracovní smlouvy, praktická personalistika s přesahy do mezd, účetnictví a dávky sociální podpory. Praxi jsem získala jako personalistka v bankovním sektoru (1994-2001), dále jako personální manažerka v inovativní a expandující společnosti zabývající se ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY
Účtovníctvo I (cvičebnica A)
Archeologie nenalézaného
Nedostižný přízrak
Tanec duchů
Dobrú noc, prasiatko Kvik
1000 riešení 7 - 8/2011
Kozmetika, zdravie, krása
Velké stroje
Dane a účtovníctvo 12/2006
Krev na sněhu
Zkrotit vlka
Z Božej vôle palatín
Polní práce
Otakar Nejedlý 1883-1957
Teória a prax manažmentu v ošetrovateľstve