Z inženýra manažerem PDF

Valborberatrail.it Z inženýra manažerem Image
ISBN 9788086534169
NÁZEV SOUBORU Z inženýra manažerem.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2010
AUTOR Jakub Slavík
VELIKOST SOUBORU 8,76 MB
POPIS
V podnikatelské praxi působí bezpočet lidí s technickým vzděláním, kteří byli, jsou nebo budou postaveni před úkol ujmout se řízení firmy či přinejmenším některého z oddělení. Tito lidé, jinak uznávaní ve svých technických profesích, si v praxi často neuvědomí zásadní rozdíl mezi rolí technika zaměřeného na řízení věcí a rolí manažera zaměřeného na řízení lidí a v důsledku toho dochází k řadě nepochopení a nedorozumění. Jsou také postaveni před řešení problémů v různých oblastech řízení (např. marketing, finanční řízení, řízení lidí či projektové řízení), aniž by měli ucelenou představu o jejich obsahu a smyslu.Původní vzdělání, tolik dobré v dosavadní praxi, jim v nové pozici není příliš platné, mnohdy dokonce může být na obtíž tím, že svádí z cesty manažera a šéfa na křivolaké pěšinky vyšlapané dlouholetou praxí a tendencí řešit operativně kdejaký technický problém, který se jich už vlastně nemá týkat. Takže – kolegové technici a zároveň manažeři v jedné kůži, chcete si ověřit, že děláte pro firmu všechno, co je třeba? Že to děláte správně? Že jste nezapomněli na budoucnost zítřejší i za pět let? Řízení firmy znamená řídit především lidi, už ne věci. A je třeba vědět, jak na to. Intuice – to je příliš málo.Nač ale objevovat objevené? Nakladatelství FCC Public připravilo jedinečnou kompaktní příručku pro začínající i tápající manažery. Autor Ing. Jakub Slavík, MBA, profesí manažerský poradce, utřídil látku do sedmi kapitol, které postupně odkrývají problematiku manažerských dovedností, ukazují základní principy řízení podniků a projektů, nástroje a postupy personálního řízení, marketingové řízení a plánování ve firmě, základní principy a postupy řízení rizik. Získané poznatky jsou pak shrnuty a rozšířeny v kontextu strategického řízení firmy.Kniha si klade za cíl čtenářsky zajímavou formou:* ozřejmit čtenáři základní aspekty práce manažera a jejích rozdílů od práce technika,* seznámit čtenáře s vybranými oblastmi řízení, s nimiž se manažer může při práci setkat,* nasměrovat čtenáře k souvislejšímu manažerskému vzdělávání, ať již všeobecnému nebo orientovanému na konkrétní oblasti řízení.Velmi srozumitelně podaný odborný výklad autor dokresluje tzv. příběhy ze života, jinak vlastně názornými případovými studiemi na probrané téma. Kniha je určena všem technikům, kteří se chystají na práci manažera, nebo už v ní vězí a snaží se alespoň vyvarovat chyb. Avšak od manažera se očekává víc. Manažer by měl konat. A tato kniha je záchranný pás, který velmi posílí šanci v onom konání uspět.
Z inženýra manažerem je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jakub Slavík. Přečtěte si s námi knihu Z inženýra manažerem na valborberatrail.it

Manažerem Airbnb aneb Z Českých Budějovic až do světových startupů ... Zde sice nedokončil doktorandské studium, titul inženýra mu ale už nikdo neodpáře a navíc, během studia začal získávat ty pravé pracovní zkušenosti. Brzy se tak seznámil s prostředím státní správy i soukromé sféry, když dělal konzultanta ...

Z inženýra manažerem (2. část - dokončení) Z inženýra manažerem (2. část - dokončení) Článek ve formátu PDF je možné stáhnout zde . Vážně i nevážně o základních manažerských dovednostech pro techniky . Ing. Jakub Slavík, MBA, manažerský poradce .

SOUVISEJÍCÍ KNIHY
Management
Pieseň o tróji
Opičie kráľovstvo
Manželské a rodinné poradenství
Život na nikoho nečeká
Pokojové bonsaje
Bicykle a cyklistika
Úžasná planéta
Esperanto priamou metódou
Historky od bílého jelena
Vítejte v klubu trapáků
Zabudnutá vražda