Podvojné účtovníctvo podnikateľa po prechode na euro PDF

Valborberatrail.it Podvojné účtovníctvo podnikateľa po prechode na euro Image
ISBN 9788080578039
NÁZEV SOUBORU Podvojné účtovníctvo podnikateľa po prechode na euro.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2009
AUTOR Jana Kajanová
VELIKOST SOUBORU 3,66 MB
POPIS
Publikácia Podvojné účtovníctvo podnikateľa po prechode na euro vás oboznámi so základnými princípmi podvojného účtovníctva a nadväzne na to vám poskytne metodický výklad u nás platného účtovníctva, ktoré od 1. januára 1993, keď vstúpilo do platnosti, prechádza neustálymi úpravami. Výraznejšie legislatívne úpravy, ktoré nadobudli účinnosť k 1.1.2003, boli súčasťou procesu medzinárodnej harmonizácie účtovníctva...Marta Šostroneková, Jana Kajanová
Trávit čas knihou Podvojné účtovníctvo podnikateľa po prechode na euro! Na našem webu valborberatrail.it najdete knihu Podvojné účtovníctvo podnikateľa po prechode na euro a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

K najčerstvejším novinkám máte prístup aj po absolvovaní kurzu. Vo vybraných mestách je zabezpečené bezplatné občerstvenie (káva a čaj). Po úspešnom absolvovaní kurzu „Podvojné účtovníctvo" získate osvedčenie a ste pripravený samostatne účtovať. Za príplatok 19 € vám vydáme osvedčenie aj v cudzom jazyku.

Účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania, pri prechode z JÚ na podvojné budú postupovať podľa Opatrenia Ministerstva financií SR č. 17599/2003-92, ktoré je zverejnené vo FS č. 16/2003 v znení Opatrenia MF SR č. MF/18900/2008-74. Kroky pri prechode z jednoduchého účtovníctva na ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY
Kleopatra - Deník služebné Nefret
Sandra - Ja, čarodejnica
Kognitivní trénink v praxi
Americkí bohovia
Základy elektrotechniky
Archetypová astrologie
La Loba
České pohádky pro malé děti
Chyť se za nos člověče
Šport v otázkach a odpovediach
S tomahawkem proti mušketám
Civilnoprávna úžera a odplata pri poskytnutí peňaž. prostriedkov spotrebiteľom