Ustanovenie, postavenie a zodpovednosť člena predstavenstva akciovej spoločnnosti PDF

Valborberatrail.it Ustanovenie, postavenie a zodpovednosť člena predstavenstva akciovej spoločnnosti Image
ISBN 9788089374199
NÁZEV SOUBORU Ustanovenie, postavenie a zodpovednosť člena predstavenstva akciovej spoločnnosti.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2012
AUTOR Peter Strapáč
VELIKOST SOUBORU 8,18 MB
POPIS
Publikácia poukazuje na dôležitosť predstavenstva akciovej spoločnosti ako samostatného, nezávislého, prevažne kolektívneho a rozhodovacieho orgánu v organizačnej štruktúre akciovej spoločnosti. Problematika predstavenstva akciovej spoločnosti patrí medzi klasické právne témy, ktoré sú často pertraktované na mnohých diskusných fórach odbornej právnej teórie, ale aj praxe. Postavenie, ustanovenie a zodpovednosť? členov predstavenstva je témou dynamicky sa rozvíjajúcou, pričom najmä za posledné dve dekády odborná verejnosť analyzovala množstvo dielčich problémov, pričom chýbal komplexný ucelený pohľad v komparácii s právnymi predpismi a rozhodovacou praxou súdov v okolitých krajinách, ako najmä Česká republika, Poľsko, ale aj krajín s anglo-americkou právnou kultúrou, čím sa práca snaží vyplniť vákuum, ktoré tu vzniklo. Práca vznikla konzultovaním tuzemskej, ako aj zahraničnej odbornej literatúry, odborných článkov, právnych rozborov, aktívnej účasti na konferenciách a v neposlednom a prvom rade aj štúdiom rozhodnutí najvyšších súdnych kapacít doma aj v zahraničí.
Trávit čas knihou Ustanovenie, postavenie a zodpovednosť člena predstavenstva akciovej spoločnnosti! Na našem webu valborberatrail.it najdete knihu Ustanovenie, postavenie a zodpovednosť člena predstavenstva akciovej spoločnnosti a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Petra Strapáča: Ustanovenie, postavenie a zodpovednosť člena predstavenstva akciovej spoločnosti, Eurounion, 2012. Publikácia poukazuje na dôležitosť predstavenstva akciovej spoločnosti ako samostatného, nezávislého, prevažne kolektívneho a rozhodovacieho orgánu v organizačnej štruktúre akciovej spoločnosti.

Medzi látkou a témou - Stanislav Rakús . Obraz postavy autora a jeho stvárňujúcej, sebareflexnej iniciatívy, náročné a pritom čitateľné predvádzanie zložitého tvorivého procesu v jeho zápase o slovo, detail a každú čiastočku epického bytia, to všetko pôsobí ako vzopätie namierené bez vonkajšej, evidentnej vzbury proti hrubej ideologickej schematizácii a ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY
Vázané náramky
Konec dějin a poslední člověk
Trendy soudobé kardiologie (svazek 3)
U klavíru bez slz aneb jsem pedagog dětí
Muž, který přežil Lidice
Cukroví z Dony
Léčivé bylinky v kuchyni
Sezona chlupatých ploutví
Případ ukradeného zubu
Dědeček automobil
Dopravní značky evropských zemí
Malý geografický a ekologický slovník
A ako Amálka R ako rozprávka
Sydney
Příběhy se šťastným koncem: Vyplašený jezevec