Úplné Znění - 1362: Obchodní korporace PDF

Valborberatrail.it Úplné Znění - 1362: Obchodní korporace Image
ISBN 9788074883972
NÁZEV SOUBORU Úplné Znění - 1362: Obchodní korporace.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2020
AUTOR none
VELIKOST SOUBORU 8,55 MB
POPIS
Úplné Znění - 1362: Obchodní korporace je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Úplné Znění - 1362: Obchodní korporace na valborberatrail.it

a) zakladatelské právní jednání právnické osoby, a jejich pozdější změny; po každé změně musí být uloženo také jejich platné úplné znění. Do této skupiny listin tedy náleží základní dokumenty obchodní korporace, které zpravidla vznikají při jejím založení, a to podle toho, které listiny zákon při ...

(2) Je-li ovládající osobou obchodní korporace, je mateřskou obchodní korporací, a je-li ovládanou osobou obchodní korporace, je dceřinou obchodní korporací. (3) Řídící osoba podle § 79 a většinový společník jsou vždy ovládajícími osobami, ledaže ve vztahu k většinovému společníkovi § 75 stanoví jinak.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY
Milý a dobrý hochu - Milovaný důstojný pane!
Peniaze na Slovensku a v Čechách počas druhej svetovej vojny
Úsměv lorda Ickenhama
Velký anglicko-český a česko-anglický slovník
Písně a melodramy (1977-2012)
Informační termodynamika III.
Sbírka nálezů a usnesení 69
Jednotný katolícky spevník
Úspěšný návrh výzkumu
Podbořansko
Křížovky
Stavby, rekonstrukce a stavební úpravy
Metodické materiály pro výuku památkové péče
Svatý František a první jesličky
Praha
Konec marketingu, jak jsme jej dosud znali
Praktická cvičení podle čínské medicíny
LEGO DUPLO: Na železnici
Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech tří stupňů v občanském soudním řízení
Živnostenský zákon v praxi 2010/2011