Audítorstvo 2 PDF

Valborberatrail.it Audítorstvo 2 Image
ISBN ",
NÁZEV SOUBORU Audítorstvo 2.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2009
AUTOR Ladislav Kareš a koletív
VELIKOST SOUBORU 1,54 MB
POPIS
Pri spracúvaní textu sa autori zamerali na kľúčové otázky existujúceho systému medzinárodných štandardov a usmernení, ktoré vydala Rada pre medzinárodné štandardy pre audit a uisťovacie služby (IAASB). Autori vychádzali z platného znenia štandardov, predovšetkým autorizovaného prekladu štandardov vydaného pod názvom Príručka Medzinárodných usmernení pre audit, uisťovacie služby a etiku. Publikácia je určená na cvičenia z uvedeného predmetu a študentom má poskytnúť prehľad o štruktúre a obsahovej náplni štandardov.
Trávit čas knihou Audítorstvo 2! Na našem webu valborberatrail.it najdete knihu Audítorstvo 2 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Bakalárske študijné programy Ekonomická univerzita v Bratislave poskytuje akreditované študijné programy na 1. stupni štúdia, ktorých štandardná dĺžka štúdia sú 3 roky a absolvent získa titul "Bc.". Inžinierske študijné programy Ekonomická univerzita v Bratislave poskytuje akreditované študijné programy na 2. stupni štúdia, ktorých štandardná dĺžka štúdia sú ...

Kniha: Audítorstvo 2 (Ladislav Kareš a koletív). Nakupujte knihy online vo vašom obľúbenom kníhkupectve Martinus!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY
Jeden, žiaden a stotisíc
Oscar Wilde a Kruh smrti
Vádemékum novinek neodkladné péče
Banální příběh
Katzovy sady
Na zemi a nad morom
Pěstujeme meruňky
Zákon o správnom konaní
Strojírenská technologie III
Německo-český a česko-německý archeologický slovník