Kreovanie klímy triedy v edukačnej praxi PDF

Valborberatrail.it Kreovanie klímy triedy v edukačnej praxi Image
ISBN 9788089256518
NÁZEV SOUBORU Kreovanie klímy triedy v edukačnej praxi.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2010
AUTOR Jana Hanuliaková
VELIKOST SOUBORU 5,18 MB
POPIS
Cieľom publikácie je usporiadať teoretické poznatky týkajúce sa skúmania klímy triedy, podať prehľad súčasných prístupov k skúmaniu klímy triedy a ukotviť ju v širších pedagogických súvislostiach. Zámerom je nadviazať na teoretické poznatky a východiská a doplniť ich o praktické námety a konkrétne príklady aktivít, prostredníctvom ktorých môžu učitelia intervenovať do klímy triedy a následne ich aplikovať do pedagogickej praxe a práce.
Kreovanie klímy triedy v edukačnej praxi je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jana Hanuliaková. Přečtěte si s námi knihu Kreovanie klímy triedy v edukačnej praxi na valborberatrail.it

Cieľom publikácie je usporiadať teoretické poznatky týkajúce sa skúmania klímy triedy, podať prehľad súčasných prístupov k skúmaniu klímy triedy a ukotviť ju v širších pedagogických súvislostiach. Zámerom je nadviazať na teoretické poznatky a východiská a do ...

In: Retrospektíva a perspektívy v edukácii I. Nitra: UKF, S. 91-95, ISBN 80-8050-918-2. KOMORA, J. - FENYVESIOVÁ, L. 2006. Rozvoj kompetencií učiteľa I. stupňa ZŠ ako dôležitá súčasť jeho profesijného rastu. In: Interakcia edukačnej triády RODINA - MATERSKÁ ŠKOLA - ZÁKLADNÁ ŠKOLA imperatív doby.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY
Kokain - Životopis
Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež
Aktualizácia I/6
Velký esperantsko-český slovník
Probuzení na Jamajce
Život v harmonii
Bojovat - 2. vydání
Krajina s osamělým jezdcem
Slovensko - poľské Vysoké Tatry
Klinická farmacie II
Případ správce jmění