Competitive Intelligence PDF

Valborberatrail.it Competitive Intelligence Image
ISBN 9788074181139
NÁZEV SOUBORU Competitive Intelligence.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2012
AUTOR František Bartes
VELIKOST SOUBORU 7,23 MB
POPIS
Základním východiskem autorova chápání Competitive Intelligence (CI) je skutečnost, že Competitive Intelligence chápe jako systémovou aplikační disciplínu. Žádný ze zahraničních, ani tuzemských autorů tento způsob chápání CI neuvádí. Toto pojetí Competitive Intelligence jako systémové aplikační disciplíny staví před analytiky Competitive Intelligence nové možnosti. Autor zde navrhuje zcela originální „Pracovní plán Competitive Intelligence“. Jeho použití si vynucuje radikální změnu ve vytváření podmínek, které zabezpečují úspěšnou realizaci zpravodajské analýzy informace. Tato činnost se realizuje v tzv. Zpravodajské analýze informace, kterou autor považuje za „královskou disciplínu“ Competitive Intelligence. Zpravodajská analýza informace je svojí podstatou nejdůležitější a zároveň nejnáročnější etapou Competitive Intelligence. V této etapě se analyzují získaná data z primárního i sekundárního výzkumu. Právě v ní dochází k tvorbě přidané hodnoty u analyzované informace, tedy ke vzniku zpravodajství. Většinou se tímto způsobem získává znalost o budoucích záměrech konkurence.Tato skutečnost umožňuje předávat vrcholovému vedení firmy hodnověrné podklady pro jeho strategické rozhodování, a proto musí být zabezpečena na velmi vysoké úrovni. V podnikové praxi této úrovni odpovídá tzv. inženýrská činnost, která je realizovaná rozhodujícími faktory: vědou, technikou a praxí. Z výše uvedeného vyplývá, že ve své podstatě správně pochopené a v podnikatelské praxi realizované Competitive Intelligence vytváří tzv. „předpověď o budoucnosti“. A právě v tomto a jen v tomto pojetí, má Competitive Intelligence svůj význam pro podnik.
Hledáte knihu Competitive Intelligence? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2012 a autorem je František Bartes? Přečtěte si knihy online na našem webu valborberatrail.it

Competitive intelligence transcends the simple cliché "know your enemy." Rather, it is a deep dive exercise, where businesses unearth the finer points of competitors' business plans, including ...

Konkurenční zpravodajství (též Competitive intelligence či CI) je interdisciplinární obor.Je to jedna z disciplín Business Intelligence.Částečně souvisí s managementem znalostí.. Jedná se o systematický a etický proces shromažďování, analyzování a využívání externích informací, které mohou ovlivňovat záměry organizace, její rozhodnutí a fungování, také ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY
V Nizozemsku už nechci žít
Deník nevěsty
Dcera Afriky
Atlas prírodných zaujímavostí Slovenska
Frankfurtské prednášky poetiky v kontexte súčasnej literatúry nemecky hovoriacich krajín
Biografický slovník českých zemí, 8. sešit (Brun-By)
Judikatúra vo veciach daňového práva
AERO speciál 4 - Luftwaffe vs. Královské námořnictvo
Stále štíhla
Bazény
Hry Ingmar Villqist
Technická mechanika