Epid - Epidemiológia depresie na Slovensku PDF

Valborberatrail.it Epid - Epidemiológia depresie na Slovensku Image
ISBN ",
NÁZEV SOUBORU Epid - Epidemiológia depresie na Slovensku.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2003
AUTOR Anton Heretik
VELIKOST SOUBORU 1,43 MB
POPIS
Monografia je výstupom prvého epidemiologického výskumu v oblasti psychických porúch, ktorý sa uskutočnil na reprezentatívnom súbore občanov SR (1212 participantov). Interdisciplinárny tím (2 psychológovia, 2 psychiatri, 1 štatistik) prezentuje a interpretuje výsledky o 6-mesačnej prevalencii depresie a aktuálnej depresii v čase vyšetrenia. Získané dáta sú interpretované z hľadiska regionálnych a národnostných rozdielov, rodových diferencií, veku, vzdelania, profesionálneho a rodinného statusu, stratégií a vyrovnávania sa s depresívnymi ťažkosťami u občanov SR a ďalších znakov. Nálezy sú porovnané s výsledkami zahraničných štúdií v EU a USA. Výsledky výskumu majú význam ako pre klinickú prax, tak aj pre organizáciu zdravotníckej starostlivosti v oblasti duševného zdravia.
Epid - Epidemiológia depresie na Slovensku je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Anton Heretik. Přečtěte si s námi knihu Epid - Epidemiológia depresie na Slovensku na valborberatrail.it

od alkoholu, hospitalizovaných na Psychiatrickom oddelení v Bardejove v rokoch 2004 - 2008. In: Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor), roč. 45, č. 1, 2010, s. 3-40 UKOLFUK

Ostatné formy sa označili ako neendogénne, kam sa zaradili časté psychogénne depresie (reaktívne depresie) a somatogénne depresie. Slovenská štúdia EPID Naša skupina (Heretik a spol., 2003) realizovala komunitnú epidemiologickú štúdiu depresie na Slovensku na reprezentačnej vzorke slovenského obyvateľstva.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY
Biomedicínská informatika II.
Kirigami - Papierové kráľovstvo
Snoubenka lorda Wraybourna
S lyžemi na Kilimandžáro
Čtyři kvartety
Rusko-slovenský a slovensko-ruský praktický slovník
Hrajeme si celý den
Nevěsta z Vysočiny
Teorie národního hospodářství
Výskum šikanovania v prostredí školy